Ügyfélszolgálat, hibabejelentés: 06-72/333-987     E-mail: ugyfelszolgalat@vhcom.hu  

Online pénztárgépek világa

Fogalmak melyekről Online pénztárgépek témakörében találkozhatunk: Kontrollszalag, Elektronikus naplófájl (EJ fájl), Adómemória, Adóügyi ellenőrző egység (AEE)

Mely fogalom mit jelent az online pénztárgépek világában?

 

A kontrollszalag a pénztárgépi nyugta szűkített adattartalmú, papíralapú másodpéldánya. A lényeges adatokat a pénztárgép minden nyugta kinyomtatásakor a kontrollszalagon is rögzíti. A nyugta sorszáma, összege, és kibocsátásának időpontja található rajta.

 

Elektronikus naplófájl (EJ fájl): tartalmaz minden olyan adatot, amelyet a pénztárgép nyomtatóján bizonylat formájában kinyomtattak, és tartalmazza a pénztárgép adóügyi modulja által gyűjtött regisztertartalmakat, bizonylatonként, elektronikus formában. Ezeknek a hiteles tárolásához az adóügyi tároló digitális aláírással látja el az állományokat, mely jogi eljárásokban a bíróság előtt is hiteles adatnak minősül.

 

Az adómemória (korábbi fekete doboz) egy olyan memória, mely egyszer írható, nem törölhető, vagy módosítható. Minden napi záráskor a forgalom és a gyűjtők tartalma rögzül az adómemóriában napi, és göngyölített formában (összegzett adatok) is. Jelenleg Magyarországon, a pénztárgép használatára kötelezettek körében nyugta és egyszerűsített számla készítésére csak adómemóriával rendelkező pénztárgép használható.

 

Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE) gyűjti, rögzíti, az NGM rendeletben meghatározott adatokat a pénztárgép működése során és a meghatározott adatkört továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé. Az AEE-t fizikailag a pénztárgép vagy az adóügyi nyomtató burkolatán belül kell elhelyezni. Az AEE pénztárgéphez csatlakozását plombálható interfészen keresztül kell megvalósítani. Az AEE-nek alkalmasnak kell lennie bármely magyarországi mobilszolgáltató hálózatán adatkapcsolat létesítésére a NAV központi rendszerével.